Szolgáltatás

 

Az ÚJ HANGYA® Integrációs Szövetkezet alapvető célja: egy olyan ÚJ HANGYA szövetkezeti rendszer kiépítése Magyarországon és határon túl, amely a magyar nép fellendülését szolgálja.

 

A szövetkezet további kiemelt szolgáltatásai:

 

 • Egy példamutató modellértékű alapszabályt biztosítása a megalakuló ÚJ HANGYA Szövetkezetek számára.
 • A magyar gazdaság felzárkóztatása, a magyar és kárpátmedencei termékek versenyképességének megteremtése .
 • ÚJ HANGYA®  szövetkezetek folyamatos létrehozásával új munkalehetőségek , munkahelyek teremtése.
 • A városok és a vidéki térségek egymásrautaltságával, kölcsönös fejlődésével az ország teljesítőképességének növelése.
 • Az egészséges életmódot biztosítása kutatással, jó minőségü termeltetés támogatásával.
 • Megőrizni és nemzedékröl nemzedékre átörökíteni a hagyományos értékeket, a Hungaricumokat,
 • Az ÚJ HANGYA Szövetkezetek részére képviselet, marketing-, jogi- és működtetési tanácsadást nyújtása.
 • Az ÚJ HANGYA Szövetkezetek dinamikus fejlődésének érdekében belső és külső pénzügyi, pályazati, és más forrásokat kiépítése.
 • Oktatási, képzési és szakmai fejlesztési tanácsadó hálózat kiépítése.
 • Bel és külkereskedelmi tevékenység céljából egy nemzetközi iroda létrehozása.
 • Nemzetközi szövetkezetekkel és szervezetekkel együttműködési, partneri kapcsolatok      kiépítése.
 •  Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése régiókban.