Miért is az ÚJ HANGYA?

 

Az 1898-ban létrejött és a II. Világháború végét követő kommunista hatalomátvételig működő HANGYA Szövetkezeti mozgalom olyan tanulságokkal szolgál az ország jelenlegi súlyos gazdasági helyzetében, amely jelentős mértékben elősegítheti a magyar vidék újjászervezését, gazdasági fellendülését, új munkahelyek teremtését, a termelés biztonságosabbá és kiszámíthatóvá tételét, a hazai lakosság megfelelő minőségű és mennyiségű helyi termékekkel való élelmiszerellátását és export lehetőségeink kihasználását.

 

A HANGYA mozgalom létrehozásában - sok más önzetlen szakember mellett - elévülhetetlen érdemeket szerzett gróf Károlyi Sándor, aki állami támogatás hiányában saját vagyonával segítette ennek az országos hálózatnak az elindítását és működését, illetve Almási Balogh Elemér, aki az első 38 éven keresztül volt a HANGYA Szövetkezetek országos vezérigazgatója és akinek nevéhez fűződik a HANGYA Szövetkezeti mozgalom működőképes és eredményes megszervezése, irányítása.

 

A 113 évvel ezelőtt létrejött HANGYA Szövetkezeti mozgalom fokozatosan kiemelte a válságból és talpra állította a magyar vidéket és közelebb hozta egymáshoz a termelőket és a fogyasztókat.

 

Az ÚJ HANGYA® INTEGRÁCIÓS SZÖVETKEZET (ÚHISZ) és tagszervezetei, megújult formában a HANGYA szövetkezeti hagyományokat kívánja újjáéleszteni és folytatni, egy országos szövetkezés és együttműködési partnerség kiépítésével és működtetésével, amely összhangban van egy megújult Kormányzat gazdaságfejlesztési, pénzügyi és foglalkoztatási vidékstratégiájával.

 

Az ÚHISZ Almási Balogh Elemér unokájának, az Amerikai Egyesült Államokból hazajött (Almási) Balogh Gyulának irányításával szerveződik. Családi örökségül kapta a HANGYA Szövetkezeti mozgalom hagyományainak ápolását, támogatását és az összmagyarság érdekeit szolgáló újjászervezésének segítését. Elfogultság nélkül, egy bizalmat hoz az újraépítéshez, az együttműködéshez.

 

Magyar szívvel, új amerikai business gondolkodással, más országok sikeres tapasztalait figyelembevéve (Amerikában 23 ezer szövetkezet sikeresen működnek a multik mellett), modern organizáció és működtetési struktúrával, pénzügyi és marketing tudással, belföldi és külföldi kapcsolatokkal kívánja versenyképesé tenni a magyar agrárgazdaságot.