Dr. Horváth János parlamenti korelnök átadja az eredeti HANGYA alapító- vezérigazgató unokájának az ÚJ HANGYA mozgalom zászlaját.

 

Video-kattintson ide

Hír TV interjú

 Az Új HANGYA® kezdete

Köztudott, hogy a magyar agrárgazdaság súlyos helyzetben van.

 

Tanulságos lenne,  hogy párhuzamot vonjunk a 100 évvel ezelőtti és a mai helyzet között. Áttekintjük és javaslatot teszünk, hogy 1898-tól indítva Almási Balogh Elemér, 38 évig a Hangya Szövetkezetek vezérigazgatója mire volt képes a magyar társadalom felemelkedésében.Ma ismét mire leszünk képesek egy Új Hangya®  típusú összefogással, Új Hangya® szövetkezetek létrehozásával Balogh Gyula mint unoka és csapata személyében.

 

Az ÚJ Hangya®  Integrációs Szövetkezet célját a vidék életfeltételeinek jelentős felzárkóztatásában, a magyar agrárstratégia sikeres megújulásában egy országosan átfogó együttműködési partnerséggel kívánja megvalósítani.

 

Ma az összefogás, az együttműködés és az egymás iránti bizalom hiányával ez nem egyszerű feladat. Nem adjuk fel, nem ezért indítottuk el. A nagyapámnak sem volt könnyebb helyzete 100 évvel ezelőtt. A különbség az akkori és a mostani időszak között jelenleg annyi, hogy akkor volt egy gazdag, nemes érzelmű, jószándékú magyar, aki pénzt nem sajnálva áldozatos adakozásával elősegítette a vidéki emberek életében a minőségi változást.

 

 

„Újat és a Régit”

 

Az agráriumban való érvényesülés presztízse ma nagyon alacsony, kevesen vállalják azt, hogy élethivatásszerűen tevékenykedjenek. Egyre több gazdálkodó megy csődbe, hagy fel a mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-ipari feldolgozással. A középfokú képzés szinte megszűnt, felsőfokon sem népszerű az agrárszakma. Gazdaságszervezési ismeretei a gazdáknak nem telyeskörű, könnyen az ügyeskedők áldozataivá válnak. Egyedül kiszolgáltatottak. Általános létfenntartási válsághelyzet alakult ki, melyben hazánk lakosságának egyre nagyobb része egyre kisebb mértékben képes az önfenntartásra. Hatalmas méretű a lakosság eladósodása.

 

További probléma, a megtermelt termékek értékesítése és biztonsága.

Az Új Hangya® szövetkezeti rendszer és a piac kiépítése ismét rendkívül örvendetes lenne országon belül és határon túl.

 

A helyi termelés megszervezésében kiutat jelenthet egy civil kezdeményezésen alapuló eredeti Hangya hagyományokat követő termelési és fogyasztási szövetkezeti struktúra kialakítása, ezért a gazdákat szervezni, tanítani kell, hogy hatásos önvédelemre tehessenek szert.   

 

Egyúttal a közösségé kovácsolódás folyamata is megkezdődne.

 

Helyi összefogással, a meglévő erőforrások felmérésével- pék, tejtermelő, hús, zöldség-gyümölcs feldolgozás, kertészet, stb. olyan szövetkezeteket kell létrehozni, ahol a termelő és a fogyasztó közvetlenül egymásra talál. A termékeiket piacra, Új Hangya®  bolthálózatba, direkt értékesítési formában, mozgó-árusítással el tudja juttatni közvetlenül a fogyasztóhoz.

Kedves magyar honfitársaim!

Az Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvánnyal és a HANGYA Közhasznú Alapítvánnyal együtt azon dolgozunk, hogy a magyar vidéket fellendítjük.
 
Jelenleg mindkét alapítvány az amerikai és a magyarok támogatását  reméli, keresi.
Az ÚJ Hangya®  szövetkezeti modell sikeres kiépítéséhez, termelés újraélesztéséhez együttműködő partnereket, pártoló tagokat, adakozókat keresünk egy közös Hangya pénzügyi forrás megteremtéséhez. Örömmel vennénk a használt, használaton kívüli gépeket, berendezéseket, járműveket, ingatlanokat is. Ha a támogatás megszerzése sikerül, akkor 2013-tól eredményesek leszünk.

A HANGYA Közhasznú Alapítvány tartós és közérdekű céljainak tekinti különösen:


Egy  családi hagyomány folytatását amely 1898-ban indult el Almási Balogh Elemér, majd 1965-től fia Dr. Balogh Elemér és 2010-től unokája Balogh Gyula által a XIX. és a XX. századi magyar történelemben meghatározó jelentőségű Hangya Szövetkezetek és a Hangya Mozgalom több mint 100 éves múltjára alapozva.


 Az elmúlt idők tanúságaképpen köztudottá vált az a meggyőződés, hogy Magyarország gazdasági és társadalmi működésének alapgondolatává a keresztény nemzeti és agrár eszmét kell tenni. A HANGYA Alapítvány újhangya mozgalommal, újhangya nemzeti szövetkezést és partnerséget épít ki. Módot teremt a nemzetünk produktív ágazataiban, hogy folytassa és megújítsa az eredeti HANGYA kijelölt útját. 


A Magyar nemzet érdekeit szem előtt tartva a Hangya Alapítvány a legtöbb munkalehetőséget teremt gazdasági, szakmai és pénzügyi erőforrások bevonásával. 


A Hangya Alapítvány ismeretterjesztő, idegenforgalmi-turisztikai programokat szervez. Megismerteti  és támogatja a magyar kultúra, örökségünk, természeti kincseink iránt érdeklődőknek a magyarság hagyományait, kulturális, tudományos és agrár eredményeit. Konferenciákat, szakmai továbbképzéseket, oktatási programokat rendez.

 

Miért utazott az ÚJ HANGYA®  mozgalom alapítója

600 kilométert  Ilkre szeptember 22 –én?

 kattintson ide

____________________________________________________________

Az Első  ÚJ HANGYA®

 

 Értékesítési Pont

megalakult Velencén

Friss, ízletes, minöségi magyar termékek

a helyi gazdáktól

ÚJ HANGYA SZÉKESFEHÉRVÁR és KÖRNYÉKE SZÖVETKEZET

2011.JÚNIUS 29.

ÚJ HANGYA Székesfehérvár és Környéke Szövetkezet                 Balogh Gyula ÚJ HANGYA Intégrációs Szövetkezet Elnök

(ÚHSKS) tagok, Timár Béla (középen) helyi gazda                      Oláhné Surányi Ágnes Velencei Polgármesterasszony

                                                                            Vincz József, ÚHSKS elnök

ÚJ HANGYA® Integrációs Szövetkezet

 Az alapítók a több mint 100 éves nemzeti örökségünk által a gyökerekre építve, Almási Balogh Elemér HANGYA-alapító vezérigazgató nyomdokait követve a nemzet és a vidék fejlesztésének, támogatásának érdekében az eredeti HANGYA Szövetkezetek szellemiségét folytatva egy központi ÚJ HANGYA® Integrációs Szövetkezetet hoztak létre.

A Szövetkezet a magyar mezőgazdaság megújulása érdekében a kis és középvállalkozók közreműködésével a nemzeti agrárium felemelkedését szolgálja és biztosítja.  Ez a központi szövetkezet egységes képviseletet, marketinget, oktatást, gazdasági, jogi hátteret biztosít.  A Szövetkezet termelő- értékesitő és fogyasztási rendszer strukturájára épül, egy olyan szövetkezeti rendszert, kereskedelmi hálózatot épít ki amely a termelők, gazdálkodók és vállalkozók védelmét szolgálja. 

Az ÚJ HANGYA® név egy védjegyet, garanciát, bizalmat, erőt, azonos arculatot nyújt.

 

 

Balogh Gyula Elemér, elnök
Dr. Horváth János, Parlament korelnök nyitó konferencián Tordason
Balogh Gyula. HANGYA alapító vezérigazgató unokája